Proč dnes číst?

26. 09. 2008 | † 30. 09. 2015 | kód autora: Xbu

Zamyšlení nad duchovní četbou

Každý z nás křesťanů – jakkoli jsme rozdílní věkem, povahou, vědomostmi nebo životní situací, ve které se nacházíme – se snaží jít za Kristem, být jeho následovníky, učedníky. Každému na této cestě pomáhá něco jiného a různé jsou zdroje, kterými se k nám Boží milost dostává. Ale nejdůležitějším, největším zdrojem a ukazatelem je četba – Božího slova, pak církevních otců, životopisů svatých, svědectví a toho, co nás může "popostrčit" na naší duchovní cestě. Mnozí světci nám zanechávají svědectví o tom, jak se změnil jejich život po dobré četbě.

Tak mi dovolte povzbudit vás všechny, kteří tak jako já bojujete s časem a útoky světa kolem, abyste neztráceli chuť, vytrvalost a snahu o směřování svých myšlenek a srdce na Boha pomocí dobré četby.

Vybrala jsem pro vás pár citátů, za jejichž pravdivostí a ryzostí stojí Duch Boží – jsou to totiž buď slova samého Boha či jeho svatých.

Mějme prosím stále po ruce knihu, která nás inspiruje, povzbuzuje, hladí i provokuje.

Těším se na setkání s vámi ve farní knihovně.

Lenka Klašková

Až půjdeš, vezmi s sebou ... také knihy a hlavněpergameny.
(2 Tim 4,13)

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům,

k mým výrokům nakloň ucho.

Ať nesejdou ti z očí,

střez je v hloubi srdce.

Dají život těm, kdo je nalézají,

a zdraví celému jejich tělu.

Přísloví 4,20-27

Život je příliš krátký na to, abychom četli jen dobré knihy. Musíme si najít ty nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme Boží moudrost.

Tomáš Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku

Nejlepším prostředkem pro duchovní pokrok je modlitba a také duchovní četba. "Vezmi a čti," slyšel svatý Augustin, a po četbě se změnil celý jeho život. I život svatého Ignáce se změnil, když četl jako zraněný voják životopisy svatých. Jak často jsme i my pocítili během duchovní četby, že se naše duše naplňuje světlem. Svatý Tomáš Kempenský píše: "Vezmi knihu do svých rukou tak, jak vzal do svých rukou Simeon dítě Ježíše. Na závěr knihu zavři a poděkuj za každé slovo z Božích úst, protože jsi našel na Božím poli ukrytý poklad." Svatý Bernard říká: "Nesnaž se ani tolik rozumět tomu, co čteš, jako spíše povzbudit se tím, co čteš. Ať nezemřeme hlady uprostřed nadbytku." Nečteme-li dobře, pak nám četba opravdu nepřináší mnoho užitku. Duchovní četba je jedno z nejvzácnějších duchovních cvičení a jedna z těch povinností, které si nemůžeme dovolit nikdo zanedbávat. Když si vybíráš knihu, nikdy si nevybírej něco, co je pro tebe příliš obtížné, ale vždy si vyvol něco, co ti přinese největší duchovní užitek.

Matka Tereza: Myšlenky na každý den

Jiným výborným prostředkem jak se usebrat je dobře se modlit ústně a mít po ruce nějakou dobrou knihu v mateřštině...Já sama jsem nedokázala čtrnáct let rozjímat bez pomoci nějaké knihy... Přemýšlím-li o těchto věcech, jeví se mi to jako zásah Boží prozřetelnosti, že jsem nenašla nikoho, kdo by mě duchovně vedl, protože nejsem schopna meditovat, a kdyby mi vzali knihu, myslím, že bych nedokázala vytrvat uprostřed tolika trápení a vyprahlosti. A tak to trvalo osmnáct let, v nichž jsem se neodvažovala rozjímat bez knihy leč po svatém přijímání. Začít modlitbu bez knihy, to bylo pro mne, jako bych měla vstoupit do války proti hrozivému vojsku, zatímco kniha mi dodávala útěchu: byla mi průvodcem i štítem, jímž jsem odrážela útoky mnohých myšlenek, takže bez knihy mě přepadala vyprahlost, jakou jsem běžně neznala, a duši zachvacoval zmatek, zatímco s knihou jsem posbírala své myšlenky a snadno jsem se nořila do modlitby. Mnohdy mi stačívalo jen otevřít knihu, někdy jsem četla jen trochu a jindy mnoho, podle milosti, jakou mi Pán dával.

Terezie z Avily: Vnitřní modlitba

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.