Nové farní hřiště v Praci

21. 09. 2008 | † 30. 09. 2015 | kód autora: Xbu

V neděli 21. září 2008 navštívila redakce časopisu Okénko farnost Prace. Odpoledne ve 14,30 se tu konalo svátostné požehnání a po něm proběhlo žehnání nově vybudovaného farního hřiště v Praci, které se nachází v bezprostřední blízkosti kostela. Hřiště požehnal P. Pavel Kopecký, rodák z Prace. Na závěr poděkoval otec Miloš všem, kteří se podíleli na jeho vybudování modlitbou, prací nebo přispěli finančně. Díky nim se podařilo dílo, které bude sloužit pro dobré využití volného času dětí a mládeže. Hned po skončení žehnání proběhl na hřišti florbalový turnaj a u kostela se konalo přátelské posezení farníků s cimbálovou muzikou a občerstvením. Několik snímků z této události nadete v naší fotogalerii http://okenko.pise.cz/galerie/nove-hriste-v-praci/

Při příležitosti žehnání nového farního hřiště v Praci se redakce časopisu Okénko zeptala otce Miloše:

1. Kdy vznikl nápad postavit nové farní hřiště?
Na podzim roku 2006 byla z iniciativy obce uzavřena směnná smlouva mezi farností a obcí. Farnost převedla část hřbitova na obec a obec naopak poskytla část bývalé farní zahrady. Tímto jsme získali pozemek a začali přemýšlet, jak ho využít. Nakonec volba padla na srovnání nově nabytého pozemku a vytvoření plochy ke sportovnímu využití, která dětem evidentně scházela.

2. Jak probíhalo jeho budování?
Na jaře roku 2007 jsme začali s úklidem a čištěním prostoru a samozřejmě také s žehnáním na začátku stavby a dále následovalo srovnání pozemku. Při pokračování v pracích se však najednou začaly vyskytovat problémy a překážky nejen administrativní a technické povahy, které by vystačily za jeden článek, a tak budování hřiště bylo nuceně pozastaveno. Až na konci jara 2008 se mohlo dál řádně pokračovat. I závěr se sice neobešel bez problémů, přesto nakonec po položení umělého povrhu, dodělání oplocení a dalších nutných prací, bylo hřiště 22.8.2008 zkolaudované stavebním úřadem.

3. Dnes byl toto dílo požehnáno a předáno do užívání. Jaké jsou tvé dojmy a pocity?
Jsem vděčný Pánu Bohu, že se dílo podařilo šťastně dokončit. Jsem vděčný všem, kteří k tomu jakkoli přispěli - modlitbou, prací, finančně, radou. Je to takový malý zázrak, že se to nakonec opravdu podařilo, protože byly i dny, a několikrát i bezesné noci, kdy jsme měli z okolností těžkou hlavu. S Boží pomocí se to ale zvládlo. Stejně tak dnešní žehnání, které se vydařilo, dle mého mínění, po všech stránkách. A tak nyní už nezbývá než pokračovat v modlitbách, aby nové hřiště bylo dál přínosem pro život nejen dětí a mládeže farnosti, ale také celé obce. A věřím, že tomu tak opravdu bude, vždyť hřiště kromě jiných již využívá Mateřská i Základní škola a i rozmanitost účastníků dnešního žehnání je příslibem, že hřiště bude sloužit tomu účelu, pro který bylo budováno.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.