Pouť v Bedřichovicích

14. 06. 2008 | † 30. 09. 2015 | kód autora: Xbu

V neděli 25. května 2008 se konala již tradiční pouť v Bedřichovicích. Kaple je zasvěcena Panně Marii Lurdské, ale pouť slavíme na výročí posvěcení kaple. Mši svatou sloužil P. Miloš Mičánek v 10 hodin v parku před kaplí, kde byl nad obětním stolem postaven bílý stan. Při bohoslužbě také zpívala schóla ze Šlapanic. V promluvě hovořil P. Miloš Mičánek o Biblické spravedlnosti a lásce. Boží lásku k nám lidem přirovnával k lásce matky ke svému dítěti. Vyzýval k spoléhání na Boha a ke správnému prožívání neděle. Neděle má být dnem, který výhradně patří Pánu a mým bližním. Podotknul, že Matka Boží vždy a ve všem spoléhala na Boha. Vzpomenul na 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Kolik stovek uzdravení tělesných a tisíců uzdravení duševních se tam již stalo. A to proto, že člověk byl zasažen Boží láskou a začal se opírat o Pána, což popřál sobě i všem přítomným, aby se rozhodli pro bezvýhradné ano našemu Pánu. Na závěr mše svaté poděkoval všem sponzorům, kteří se finančně a materiálně podíleli na opravě kaple, všem občanům za jejich obětavou práci, kterou provedli bez nároku na odměnu a všem, kdo přispěli dobrou radou ke zdárnému dokončení díla. Po závěrečném požehnání byly rozdány prospekty o kapli s popisem a fotografiemi. Všichni účastníci poutě měli možnost si prohlédnout opravený interiér kaple a květinou výzdobu. V kapli je nainstalována výstavka fotografií z poutí od roku 1990 do současnosti a fotky z jednotlivých etap prováděných prací. V parku bylo pro všechny poutníky připraveno malé občerstvení. Při pouťových koláčích, cukroví, vínu nebo limonádě proběhlo přátelské setkání mnoha lidí, kteří se běžně nepotkávají. Slavnostní poutní atmosféra byla umocněna krásným slunečným počasím, které nám tentokrát přálo.
Odpoledne ve 14,30 hodin bylo v kapli svátostné požehnání s P. Milošem Mičánkem a P. Josefem Vlčkem. Na závěr požehnání jsme zazpívali píseň Te Deum, jako poděkování Pánu Bohu za všechny milosti a za úspěšné dokončení úprav interiéru kaple.
Kaple byla přístupná poutníkům a veřejnosti až do večerních hodin.
Připravil: František Kubiš

Fotografie z pouti najdete ve fotogalerii http://okenko.pise.cz/galerie/pout-v-bedrichovicich/


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.