Možnost získání plnomocných odpustků

03. 02. 2008 | † 30. 09. 2015 | kód autora: Xbu

Dekretem papeže Benedikta XVI. se otveřela možnost získání plnomocných odpustků všem účastníkům jubilejního 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Plnomocné odpustky může získat každý věřící, a to buď po celý rok v místě zjevení – v Lurdech, nebo v týdnu od 2. do 11.2.2008 v kterémkoliv místě uctívajícím Pannu Marii Lurdskou, tedy i v našem farním kostele ve Šlapanicích.

- Ve dnech od 2. do 11.2.2008 získá plnomocné odpustky každý, kdo při zachování obvyklých podmínek navštíví v jakémkoliv kostele tzv. "lurdskou jeskyni" či zobrazení Panny Marie Lurdské určené k veřejné úctě a setrvá zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavře modlitbami Otče náš, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie.

Obvyklými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce.

Dekret také doplňuje, že ti věřící, kteří nemohou výše zmíněné úkony provést "pro nemoc, stáří nebo z jiného přiměřeného důvodu," získávají plnomocné odpustky, pokud v období od 2. do 11.2. s úmyslem splnit co nejdříve obvyklé podmínky navštíví výše zmíněná místa duchovně, pomodlí se dané modlitby a "v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii."

- V době od 8.12.2007 do 8.12.2008 získá plnomocné odpustky ten, kdo při zachování obvyklých podmínek navštíví čtyři místa souvisejících s životem sv. Bernadetty Soubirousové v Lurdech (nejlépe v tomto pořadí):

- křtitelnici ve farním kostele, kde byla Bernadetta pokřtěna,

- dům Soubirousových,

- jeskyni Massabielle, kde došlo ke zjevení, a

- nemocniční kaplí, kde Bernadetta obdržela první svaté přijímání.

Na každém místě má poutník setrvat v modlitbě "po přiměřenou dobu" a rozjímání uzavřít modlitbami Otče náš, Vyznáním víry a jubilejní či jinou mariánskou modlitbou.

Bližší informace najdete na stránkách České biskupské konference


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.